ẢNH HƯỞNG CỦA STRESS OXY HÓA TỚI SINH SẢN Ở PHỤ NỮ

Stress oxy hóa là một trạng thái đặc trưng bởi sự mất cân bằng giữa các phân tử tiền oxy hóa bao gồm cả các gốc oxy hóa tái hoạt và các chất chống oxy hóa, đã được biết đóng vai trò quan trọng trong sinh bệnh học hiếm muộn ở cả nam và nữ. […]